Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego "Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2024

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Flaga Polski oraz Godło Polski

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
– EDYCJA 2024

 

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji w/w Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta m. in. przy:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Zgodnie z założeniami Programu zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, która to osoba będzie kierowała realizacją świadczonych dla niej usług asystencji osobistej. Usługi asystencji nie mogą zastępować usług opiekuńczych.

 

Zaplanowano realizację Programu od 1 stycznia 2024 r. do 21 grudnia 2024r.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny o kontakt z PCPR, 26-500 Szydłowiec
ul. Metalowa 7, tel. 48 6174714, 15. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia 10 września 2023 r.

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.