Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m. in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Termin zgłaszania kandydatur upływa dnia 7 marca godz.8.00

Miejsce: sekretariat PCPR, 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7

 

[PDF] - skan - Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

[DOCX] - formularz zgłoszeniowy członka komisji AOON

[PDF] - formularz zgłoszeniowy członka komisji AOON