Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

loga - flaga RP - Godło RP

PROGRAM DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

– EDYCJA 2023

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz   dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

 

Uczestnicy Programu mają możliwość  możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

- pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Zaplanowano realizację Programu od 1 lutego  2023 r. do 21 grudnia 2023r.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy pilny  o kontakt z PCPR, 26-500 Szydłowiec ul. Metalowa 7, tel 48 6174714, 15. Nabór wniosków prowadzony będzie do dnia  10 listopada 2022r.

 

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. Ostateczna weryfikacja uczestników dokonana zostanie po podpisaniu umowy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie.

Szydłowiec 27 października 2022 r.