Informacje dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w 2023 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

System pozwala na złożenie wniosku o dofinansowanie, komunikowanie się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i rozliczenie się z przyznanego dofinansowania za pośrednictwem internetu bez konieczności wychodzenia z domu.

 

Aby złożyć wniosek przez internet należy wejść na stronę internetową:

https://sow.pfron.org.pl

i  utworzyć swoje konto w SOW  (Rejestracja). Do utworzenia konta w systemie niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektroniczny.

Aby złożyć wniosek elektroniczny w systemie SOW, potrzebne są:

  • dostępu do Internetu,
  • konto w systemie SOW
  • Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz on-line przy pomocy dziesięciu różnych banków (Instrukcja, jak założyć Profil Zaufany - materiał wideo w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY&feature=youtu.be).

 

Rejestracja w systemie SOW:

Wejdź na stronę: https://sow.pfron.org.pl/

W prawym górnym rogu znajduje się okienko rejestracji. Po uzupełnieniu wymaganych danych  (imię, nazwisko, pesel, adres mailowy i numer telefonu) oraz zaakceptowaniu regulaminu, drogą mailową zostanie przesłany link aktywacyjny wraz z tymczasowym hasłem. Po kliknięciu  w link - indywidualne konto zostanie automatycznie aktywowane.

Od tego momentu należy logować się na tej samej stronie: https://sow.pfron.org.pl/

Po zalogowaniu można uzupełnić dane w zakładce „edycja konta”, co przyspieszy proces składania wniosków, gdyż raz wypełnione informacje będą się automatycznie uzupełniały podczas wypełniania wniosków.

W celu złożenia wniosku należy wybrać przycisk „Nowy wniosek”, zaznaczyć właściwe województwo i powiat ze względu na miejsce zamieszkania. oraz wybraną formę wsparcia. Następnie utworzy się elektroniczny wniosek. Należy go uzupełnić za każdym razem zapisując i sprawdzając  poszczególne karty, dołączyć wymagane załączniki w formie skanów (zgodnie z zamieszczonym w SOW wykazem i wzorem załączników i wysłać wniosek korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego (tam, gdzie jest to wymagane).

Jeśli Wnioskodawca nie posiada Profilu Zaufanego ani podpisu elektronicznego, może wydrukować uzupełniony w systemie wniosek z SOW i złożyć go w wersji papierowej w siedzibie PCPR. Składając wniosek papierowy, należy poinformować pracownika urzędu lub zamieścić pisemną adnotacje, iż wniosek wypełniono elektronicznie – wtedy urzędnik będzie mógł go autoryzować w imieniu Wnioskodawcy i procedować w systemie SOW.  Wnioskodawca w systemie SOW oraz drogą mailową będzie otrzymywał informację, na jakim etapie rozpatrywania jest jego wniosek.

Dla osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Pełnomocnik jest upoważniony, do dokonywania wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, tj.:

  • podpisywania,
  • poprawiania i  uzupełniania wniosku o dofinansowanie w systemie SOW,
  • udzielania wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
  • zawierania i rozliczania umowy o dofinansowanie,
  • podejmowania wszelkich działań związanych z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie.

 

Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW, a w przypadku odwołania Pełnomocnictwa należy wypełnić odwołanie Pełnomocnictwa i dołączyć do złożonego wniosku w systemie SOW w zakładce ”Załączniki”

Poniżej dokumenty do pobrania

  • Wzór pełnomocnictwa
  • Wzór odwołania pełnomocnictwa

Pliki do pobrania:

Pełnomocnictwo upoważniające do dokonywania na rzecz wnioskodawcy wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW

Odwołanie pełnomocnictwa w SOW

W przypadku trudności związanych z korzystaniem z Systemu SOW dostępna jest infolinia:

Infolinia dla Użytkowników Systemu SOW:
0 800 889 777 (połączenie bezpłatne)
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00

Na platformie SOW znajdują się  krótkie filmy informacyjne:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/filmy-instruktazowe-modul-wnioskodawcy/index.html

• Do czego służy System SOW https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-do-czego-sluzy-system-sow/index.html

• Materiał informacyjny dla osób, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków PFRON https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-sow-korzysci-dla-wnioskodawcow/index.html

• Jak założyć profil zaufany – instrukcja https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html wnioskodawca/kreator