Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Powiat Szydłowiecki przystąpił do programu specjalnego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” - Moduł I. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:

  • ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
  • posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

 

Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON i dotyczy sfinansowania wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (w polskiej wersji językowej) w PCPR. Podstawę dofinansowania stanowią faktury objęte częściową refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na wyroby medyczne.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. fakturę za zakup/naprawę wyrobu medycznego, będącego przedmiotem zlecenia określającą kwotę opłaconą oraz kwotę udziału własnego.
  2. kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny lub naprawę.
  3. Klauzulę informacyjną

Szczegółowe informacje dotyczące zasad dofinansowania:

 

 

ulotka informacyjna wersja do druku PL - strona 1

 

ulotka informacyjna język polski

Informacija dlja gromadjan Ukrajini - сторона1

Informacija dlja gromadjan Ukrajini

[PDF] - ULOTKA informacyjna świadczenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne - modul I programu Pomoc obywatelom Ukrainy z niepelnosprawnoscia

 

Do pobrania:

[DOCX] - Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu - w języku polskim

[PDF] - Wniosek o świadczenie w ramach Modułu I programu - w języku polskim

 

[DOC] - Wniosek Modul I programu - w języku ukrainski - Dodatok No 1 do Procedur realizaciji Modulja I ZAJAVA

[PDF] - Wniosek Modul I programu - w języku ukrainski - Dodatok No 1 do Procedur realizaciji Modulja I ZAJAVA