Spotkanie organizacyjne projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, z których od razu 15 zadeklarowało swój udział. 4 ubiegłorocznych uczestników będzie kontynuować udział w projekcie. Działania w ramach projektu skierowane są do osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo — wychowawczych z terenu powiatu szydłowieckiego. Na spotkaniu przedstawione zostały cele i działania projektu oraz wstępny harmonogram działań. Uczestnicy zostali szczegółowo poinformowani o kursach i szkoleniach jakie są przewidziane, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach szkoleniowych i rehabilitacyjnych oraz uczestnictwie w zajęciach w ramach Klubu Lidera.

Rekrutacja do projektu trwa do 30 kwietnia 2011r, dysponujemy jeszcze ostatnimi miejscami wolnymi. Wszystkich chętnych spełniających powyższe warunki serdecznie zapraszamy do biura projektu tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul.Metalowa 7 telefon kontaktowy 617 47 15.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego