Uroczyste zakończenie projektu TERAZ TY!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Uroczyste zakończenie projektu „TERAZ TY!”

W dniu 5.08.2021r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało uroczyste zakończenie Projektu TERAZ TY! dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Pani Maria Michalska przemawia po lewej oraz Marcin Lewiński po prawej

 

Uroczystość odbyła się w Lodowni w Szydłowcu. Spotkanie oficjalnie rozpoczęli p. Maria Michalska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz p. Marcin Lewiński reprezentujący Fundację Zdrowia, Sportu i turystyki „EST”, partnera w zrealizowanym projekcie. P. Maria oraz p. Marcin przywitali zaproszonych gości oraz uczestników spotkania, po czym przypomnieli parę faktów z realizacji projektu. Impreza przebiegała w bardzo miłej, swobodnej atmosferze. Miłym zaskoczeniem było wystąpienie przedstawicieli beneficjentów projektu, którzy podziękowali realizatorom za zmotywowanie do wprowadzenia zmian w ich życiu i możliwość uczestniczenia w atrakcyjnych zadaniach. Podczas dwóch lat trwania projektu mieli możliwość uczestniczyć w wyjazdach aktywizacyjnych, zajęciach sportowo- rehabilitacyjnych, arteterapii, spotkaniach Klubu Lidera, coachingu, warsztatach zmiany wizerunku i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy otrzymali wsparcie psychologiczne, rozwojowe oraz tutoring. Udział w projekcie i spotkania umożliwiły im zawarcie znajomości, a nawet przyjaźni, które mamy nadzieję, że przetrwają po zakończeniu projektu.

Uroczyste zakończenie projektu „TERAZ TY!” uczestnicy z kwiatami

Dziękujemy uczestnikom projektu z aktywny udział w całym przedsięwzięciu, gratulujemy zmian oraz życzymy wielu sytuacji w życiu, aby mogli właściwie wykorzystać zdobyte doświadczenie oraz swój potencjał.

Uroczyste zakończenie projektu „TERAZ TY!” uczestnicy w sali

Na zakończenie części oficjalnej spotkania pani Michalska – dyrektor PCPR i koordynatorka projektu, poprosiła swoich podopiecznych, aby dobrze zapamiętali i postarali się zastosować w swoim życiu słowa Anne-Dauphine Julliand, autorki niezwykle wzruszającej i mądrej książki „ Ślady małych stóp na piasku” :

"Kiedy nie można dodać dni do swojego życia, trzeba dodać swoim dniom życia"