Klub Lidera

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Klub Lidera

Od 13.01,2017 do 26.10.2017 w ramach projektu „Czas na zmiany" działał Klub Lidera.

Uczestnicy projektu bardzo chętnie przychodzili na spotkania organizowane raz w tygodniu w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . W ramach spotkań, które prowadził Julian Włodarczyk organizowane były wyjazdy do okolicznych miejscowości, gdzie odbywały się integracyjne imprezy np. pieczenie kiełbasek, poczęstunek napojami zimnymi i słodyczami. Większość spotkań odbywała się jednak w samej siedzibie PCPR gdzie uczestnicy dzielili się swoimi problemami związanymi z niepełnosprawnością, z funkcjonowaniem w życiu codziennym, gdzie napotykali różne bariery, zarówno architektoniczne, jaki i mentalne. Na pokazowych filmach zapoznawali się z zżyciem ludzi niepełnosprawnych, którzy mimo swojej niepełnosprawności osiągali sukcesy i przełamywali bariery tkwiące w nich samych.

Należy stwierdzić, że spotkania bardzo zintegrowały całą grupę uczestników. Stali się bardziej otwarci na świat, nawiązywali przyjaźnie i wzajemnie się wspierali.

Podczas spotkań uczestnicy Klubu Lidera byli częstowani kawą, herbatą, słodyczami a podczas wyjazdów na grilla, kiełbaskami i Chlebem i napojami.

 

 

Klub lidera - zdjęcie 1 Klub lidera - zdjęcie 2 Klub lidera - zdjęcie 3 Klub lidera - zdjęcie 4