ZAPYTANIE OFERTOWE - badania lekarskie i usługi rehabilitacyjne w ramach aktywizacji zdrowotnej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7

 


2. Przedmiot zamówienia: badania lekarskie i usługi rehabilitacyjne w ramach aktywizacji zdrowotnej


3. Termin realizacji zamówienia: 01.09.2011r.-31.12.2011r.


4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania


5. Inne istotne warunki zamówienia:
- opis przedmiotu zamówienia wg załączonego pisma


6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na usługi rehabilitacyjne".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14


7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 30 czerwca 2011r. godz. 14.00


Załącznik:
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie DOC (Word) Załącznik nr 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego