Informacja o ogłoszeniu konkursu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 


Załącznik:
Ikona symbolizująca odnoścnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Ogłoszenie o konkursie Poddziałanie 7.2.2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego