Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF Adobe ReaderWniosek do pobrania - PDF

Pobierz: Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC Microsoft WORDWniosek do pobrania - DOC


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu  informuje o możliwości aplikowania o środki w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego  przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  w 2016 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu może zostać udzielona pomoc w ramach:

1.   obszaru B - na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.   obszaru C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3.   obszaru D - na likwidację barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej oraz w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty;

4.   obszaru E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;

5.   obszaru F - na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6.   obszaru G - na finansowanie poza algorytmem zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

1.   w obszarze B - 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach ( nie więcej niż 30% kosztów), placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy (nie więcej niż 50 % kosztów) w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

2.   w obszarze C - 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku ( nie więcej niż 70% kosztów);

3.   w obszarze D - na likwidację barier transportowych:

-     80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

-     70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

-     250.000,00 zł dla autobusów; ( nie więcej jednak niż 80% kosztów)

4.   w obszarze E - 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych; ( nie więcej niż 25% kosztów)

5.   w obszarze F - 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7 w terminie do 10 kwietnia 2016 roku.

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2016 roku bezpośrednio w Oddziale Mazowieckim PFRON.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedur znajdują się na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce: programy i zadania PFRON/ programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

Wzór wniosku dla obszaru B i D  w załączeniu.