MOC W POMOCY

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

„Moc w pomocy” to nazwa projektu realizowanego od czerwca 2014r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu. Projekt jest współfinansowany przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 w ramach programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” .

 

Od początku realizacji projektu odbywają się spotkania indywidualne i grupowe dla osób doznających przemocy w rodzinie, prowadzone przez doświadczonego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy. Trwają również prace nad dokumentacją dotyczącą adaptacji pomieszczeń budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przewidujemy, że Ośrodek rozpocznie swoją działalność w III kwartale bieżącego roku. Począwszy od miesiąca listopada 2014r. rozpoczęliśmy nowy rodzaj wsparcia adresowanego dla osób potrzebujących pomocy tj. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz terapię zajęciową dla matek i dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Ważnym i zarazem nowatorskim w naszym powiecie elementem projektu jest program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Ponieważ zainteresowanie tym zadaniem jest w naszej ocenie niewystarczające w dniu 2 marca br. zorganizowano w auli

Powiatowego Urzędu Pracy spotkanie wszystkich służb z terenu powiatu zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Jednym z poruszanych w trakcie konferencji problemów było wypracowanie sposobu motywowania sprawców przemocy domowej do udziału w programie korekcyjnym. Optymizmem napawa duże zaangażowanie Policji i Sądowej Służby Kuratorskiej w próby rozwiązania problemu. Obecnie rusza druga edycja programu.

Zachęcamy wszystkie osoby borykające się z problemem różnego rodzaju przemocy do skorzystania z naszych usług i udziału w projekcie.

Uczestnicy podczas spotkania 1 z 2

Uczestnicy podczas spotkania 2 z 2