Podsumowanie projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

Działania „Inwestuję w lepszą przyszłość” skierowane są do osób, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej i są klientami PCPR w Szydłowcu. Wśród beneficjantów projektu są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością, osoby usamodzielniające się, które wychowywały się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także mamy niepełnosprawnych dzieci.

Jak podkreśliła Maria Michalska, roku 2014 był pełen wrażeń dla uczestników projektu. Odbywały się zajęcia korekcyjne, rehabilitacyjne i sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia na pływalni, były także spacery Nordic Walking, nauka jazdy konnej, gra w kręgle, ćwiczenia na siłowni i taniec. Cyklicznie odbywały się spotkania Klubu Lidera. Nie brakowało wyjazdów integracyjnych do uroczych zakątków Polski. Ważnym elementem projektu były szkolenia zawodowe: telepraca, szkolenie komputerowe rozszerzone, ekonomia społeczna kluczem do sukcesu. Beneficjanci uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy, a także treningu kompetencji i umiejętności. W tym roku beneficjenci projektu wzięli także udział w Wielkiej Gali Integracji, która odbyła się 6 listopada w Warszawie i zgromadziła blisko dwa i pół tysiąca widzów. Gościem honorowym Gali był Prezydent RP Bronisław Komorowski, a gwiazdami wieczoru Monika Kuszyńska i zespół ENEJ.

Na zakończenie swojego wystąpienia, pani Dyrektor podziękowała wszystkim, którzy pracowali przy realizacji projektu oraz wspierali działania z nim związane. Podziękowała także beneficjentom za aktywność i życzyła wszelkiej pomyślności.

Do podziękowań dołączył się Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który pogratulował słusznej i bardzo potrzebnej inicjatywy, jaką jest realizacja projektu „Inwestuję w lepszą przyszłość” i życzył jeszcze wielu udanych przedsięwzięć, które przyniosą radość beneficjentom, a pracownikom PCPR-u dadzą satysfakcję i zadowolenie.

Głos zabrali również uczestnicy projektu, którzy dziękowali za troskę, wsparcie i serce, a także prosili o pomoc w kolejnych latach. Oficjalną część spotkania zakończył recital Aleksandry Michalskiej – śpiew i Martyny Kaczmarczyk – gitara.

źródło: www.szydlowiec.pl