Przemoc w rodzinie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

PAMIĘTAJ !

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Dla swojego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podejmij czynności umożliwiające pociągnięcie osoby stosującej przemoc do odpowiedzialności:

►w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję (997, 112) lub prokuratora; szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim  ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur, a także zabezpieczenie dowodów zdarzenia;

►w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się do lekarza w celu udzielenia Ci pomocy medycznej;  możesz zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

►jeśli potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady prawnej, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w Twojej rodzinie, albo udzielenia informacji o miejscach pomocy w Twojej najbliższej okolicy, możesz przyjść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7  tel. 48 6174713,14,15

►w celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.:

– Ośrodka Pomocy Społecznej,

– Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego w każdej gminie naszego powiatu,

– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

PAMIĘTAJ !

To nie Ty musisz się wyprowadzać z domu! To osoba stosująca przemoc w rodzinie musi się liczyć z  tym, że będzie musiała sama opuścić mieszkanie.

Masz prawo żądać od Policji, prokuratury lub sądu  ochrony i zapewnienia Ci bezpieczeństwa, w szczególności poprzez izolację osoby stosującej przemoc.

Możesz żądać:

– zatrzymania osoby stosującej przemoc przez Policję,

– nałożenia na nią przez prokuratora lub sąd obowiązku opuszczenia dotychczas zamieszkiwanego z Tobą lokalu,

– nałożenia na nią przez sąd zakazu kontaktowania się z Tobą lub zbliżania do Ciebie na określoną odległość.

Masz prawo do żądania wszczęcia procedury „Niebieskiej  Karty” przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty lub ochrony zdrowia.

Masz także prawo złożyć w sądzie cywilnym wniosek o zobowiązanie sprawcy przemocy w rodzinie do opuszczenia zajmowanego wspólnie z Tobą mieszkania, nawet wtedy, gdy nie zdecydowałaś/eś się jeszcze na zawiadomienie Policji.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie:

Zareaguj! Nie bądź obojętny!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (np. Policję, placówki udzielające specjalistycznej pomocy) lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.  Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w której jest zagrożone życie lub zdrowie dziecka w związku z przemocą w rodzinie, niezależnie od zawiadomienia Policji, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego, który może wydać stosowne zarządzenia opiekuńcze w celu ochrony dziecka.


MASZ PRAWO DO:

►Życia w rodzinie wolnej od przemocy.

►Ochrony prawnej Twojego życia, zdrowia, czci i dobrego imienia oraz do samodzielnego decydowania  o swoim życiu osobistym.

►Żądania od organów władzy publicznej ochrony  Ciebie oraz Twojego dziecka przed przemocą lub okrucieństwem, w tym ze strony osoby Ci najbliższej.

W szczególności masz prawo do:

1. Pomocy ze strony władz publicznych, w postaci m.in.:

– zapewnienia Tobie oraz dzieciom pozostającym pod Twoją opieką schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych Twoją sytuacją osobistą,

– zapewnienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowania Ci niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego Twój stan zdrowia,

– udzielania poradnictwa: medycznego, prawnego, psychologicznego oraz socjalnego.

2. Pomocy lekarskiej, w tym wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego przez lekarza pierwszego kontaktu o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

3. Żądania od organów ścigania wszczęcia postępowania przygotowawczego wobec osoby stosującej przemoc w Twojej rodzinie, a w razie potrzeby – jej izolacji.

4. Aktywnego udziału w postępowaniu przed prokuratorem oraz przed sądem w charakterze strony, w tym m.in. dostępu do akt sprawy, składania wniosków dowodowych (np. o przesłuchanie wskazanych przez Ciebie osób) czy też zaskarżania wydanych orzeczeń.

Jesteś świadkiem?

Jeżeli jesteś sąsiadem osób krzywdzonych, a więc: słyszysz awantury, krzyki lub stłumione krzyki, płacz dzieci lub nietypowe hałasy. Obserwujesz, że np. sąsiadka ma siniaki (lub nagle zaczęła chodzić w słonecznych okularach albo założyła bluzkę z długimi rękawami a jest lato), możesz pomóc na kilka sposobów.

Możesz:

- porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała;

- zaoferować wezwanie policji czy też zaproponować inną pomoc - w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej;

- jeżeli jesteś bardziej odważny/a - możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz o przemocy i że przemoc jest przestępstwem;

- jeżeli chcesz pozostać najbardziej neutralny - możesz po prostu wezwać policję, zawiadomić najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej lub zadzwonić do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu 48 6174713

- możesz też przekazać numer do "Niebieskiej Linii" 801 120 002 osobie krzywdzonej.

Pamiętaj, że osoba krzywdzona może "kryć" sprawcę, ponieważ wstydzi się swojej sytuacji w domu. Może też nie chcieć przyznać się, że doznaje przemocy, gdyż jest zastraszona przez osobę stosującą przemoc, która powtarza na co dzień, że jest do niczego i że nikt jej nie pomoże. Nie zniechęcaj się tym, tylko działaj!

 

Nie daj się też zwieść pozorom:

1) Osoby żyjące w związkach, w których ma miejsce przemoc mogą sprawiać wrażenie osób, które godzą się na takie życie, bo im wygodnie (np. finansowo - gdy osoba stosująca przemoc zarabia na dom)

2) osoby doznające przemocy mogą też czasami wyglądać np. na nie radzące sobie z dziećmi, domem, dbaniem o siebie, a osoby stosujące przemoc to często osoby elegancko ubrane, kłaniające się sąsiadom. Nieraz, jako sąsiedzi współczujemy im, że mają takiego zaniedbanego partnera i myślimy, ulegając stereotypom: "nic dziwnego, że taki ją/jego los spotyka".

Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo.

Jeżeli jesteś koleżanką (kolegą), przyjaciółką (przyjacielem), dobrą znajomą (dobrym znajomym) osoby krzywdzonej lub krzywdzącej:

- reaguj na każde zachowanie przemocowe pokazując, że Ci się ono nie podoba, że nie zgadzasz się na nie (np. kiedy na przyjęciu mąż nazwie żonę "głupią babą", szarpnie ją, uderzy!);

- wyrażaj głośno swoje oburzenie na stosowanie przemocy;

- rozmawiaj z osobą krzywdzącą - informuj, że jej zachowania przemocowe niepokoją cię i że "tak dalej być nie może "; nazywaj przemoc przemocą i mów, że to przestępstwo;

- rozmawiaj też oczywiście z osobą krzywdzoną, pytaj ją czego potrzebuje i jak możesz pomóc;

- wysłuchaj osoby krzywdzonej, zapewnij ją że w razie wystąpienia przez nią na drogę prawną - zostaniesz świadkiem w sądzie;

- udziel jej pomocy finansowej lub jakiejkolwiek innej, jakiej jesteś w stanie jej udzielić (przenocowanie, schronienie, pójście z nią do urzędu, pomoc w urządzeniu się - gdyby odeszła od krzywdziciela, itp.);

- przyjdź do niej, gdy zadzwoni do ciebie i poprosi o to;

- pomóż jej wezwać policję, jeśli jest jej trudno to zrobić; zostań jej świadkiem na policji, w sądzie;

 

Dlaczego to jest takie ważne:

" Ponieważ działania zewnętrzne osób zaprzyjaźnionych mogą przyczynić się do szybszego wyjścia osoby krzywdzonej z sytuacji przemocy ".

" Ponieważ sprawca widząc, że ofiara ma wsparcie, może poczuć się mniej pewnie ". Reagowanie bliskich może być dla niego sygnałem, że jednak coś jest nie w porządku z jego zachowaniem. Im więcej osób zareaguje - tym lepiej!

Jeżeli jesteś osobą z najbliższej rodziny (rodzicem dorosłego dziecka doznającego przemocy/stosującego przemoc, siostrą, bratem szwagrem, bratową osoby, która doznaje przemocy/stosuje przemoc)

- wysłuchaj i uwierz w historię, którą opowiada osoba krzywdzona,

- zapytaj osobę krzywdzoną, czego potrzebuje i jak możesz pomóc;

- powstrzymaj się od mówienia: A nie mówiłam: "nie wychodź za tego drania" albo: Nic dziwnego, przecież też nie jesteś w porządku, itp.;

- zapoznaj się z wiedzą na temat przemocy domowej i spróbuj przełamać swoje stereotypy np. W mojej rodzinie przemoc" Niemożliwe! W mojej rodzinie nie ma przemocy!

- pomóż wezwać policję, zawiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej;

- umów się, że przyjedziesz i pomożesz uruchomić interwencję policji lub innych służb, jeżeli osoba stosująca przemoc zacznie zachowywać się agresywnie;

- podaj osobie krzywdzonej telefon do "Niebieskiej Linii" 801 12 00 02;

- reaguj na każde zachowanie przemocowe sprawcy pokazując, że Ci się ono nie podoba i że nie zgadzasz się na nie

- wyrażaj swoją negatywną opinię na temat przemocy w obecności osoby stosującej przemoc;

- możesz też głośno powiedzieć, że przemoc jest przestępstwem;

- pomagaj osobie doznającej przemocy w każdy inny możliwy sposób.