Protokół

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

W związku z powyższym wybrano do realizacji ofertę pani Marii  Ostrowskiej – Pracownia Artystyczna ul. Wyszyńskiego 23 26-640 Skaryszew

Zapytanie skierowano do  podmiotów  z którymi PCPR w Szydłowcu współpracuje od dawna, firmy sprawdzone, rzetelne do których nigdy nie było żadnych zastrzeżeń i które cieszą się dobrą opinią wśród naszych beneficjentów. Ponadto ogłoszenie wywieszono w PCPR na tablicy ogłoszeń. W załączeniu wydruk ze strony internetowej  i zdjęcia tablicy ogłoszeń.