Nowe Karty Parkingowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Osoba ubiegająca się
o wskazane zaświadczenie powinna przygotować następujące dokumenty: kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał w celu potwierdzenia), kserokopię dowodu osobistego, fotografię (3,5 x 4,5 cm), wypełniony formularz wniosku (dostępny w urzędzie). Należy także uiścić opłatę skarbową, w wysokości 25 zł.  Maksymalna opłata za wydanie karty została skorelowana z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i ma wynosić jego 1%, czyli około 38 zł. Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć również inna, upoważniona osoba. Powinna się ona legitymować upoważnieniem oraz ksero własnego dowodu osobistego. Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe stracą ważność 30 listopada 2014 r. "Od 1 lipca do końca listopada będzie czas na wymianę starych kart na nowe, od 1 grudnia nie można parkować w oparciu o stare karty na wydzielonych dla niepełnosprawnych miejscach. Każdy uprawniony powinien od razu przystąpić do wymiany karty" - zaznaczył Piechota.

Nowe karty, które pozwalają na zajmowanie miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, a także niestosowania się do pewnych znaków drogowych, będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na pięć lat.

Karty Parkingowe dla mieszkańców powiatu Szydłowieckiego będzie wydawać:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

26-600 Radom ul. Domagalskiego 7