Spotkanie organizacyjne projektu "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


W spotkaniu uczestniczyło 32 osoby, z których większość tego samego dnia zadeklarowało swój udział. Z tej grupy 12 osób to ubiegłoroczni beneficjenci projektu. Wszyscy zostali szczegółowo poinformowani o kursach i szkoleniach jakie są przewidziane, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach szkoleniowych i rehabilitacyjnych oraz uczestnictwie w zajęciach w ramach Klubu Lidera.
Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemów lokalnego rynku pracy, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz podniesienia poziomu wykształcenia uczestników. Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby, których sytuacja życiowa daje rokowania dotyczące możliwości znalezienia zatrudnienia. Są to dotychczasowi podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, znani pracownikom jako osoby które najlepiej wykorzystują oferowane im wsparcie.

 

Więcej zdjęć w galerii!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego