Zaproszenie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby chętne uczestniczyć
w tegorocznym projekcie !!!