Poradnictwo Specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


Do zadań zespołu ds. specjalistycznego poradnictwa należy w szczególności:

 

 1. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla wszystkich osób poszukujących pomocy w rozwiązywaniu swych problemów w formie:
  1. porad mających na celu wsparcie osób w dążeniu do pozytywnego rozwiązania
  2. prezentacji różnych kierunków i możliwości działania niezbędnych do polepszenia swojej sytuacji życiowej,
  3. rzetelnych i aktualnych informacji (opartych o podstawę prawną), dotyczących sytuacji w jakiej znajduje się osoba,
  4. skierowania do odpowiedniej placówki specjalistycznej.
 2. świadczenie konsultacji specjalistycznych mających na celu:
  1. przywracanie prawidłowych relacji miedzy członkami rodziny,
  2. powstrzymywanie patologicznych zjawisk w rodzinie,
  3. poprawy sytuacji bytowej rodziny i osób,
  4. prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnych,
  5. tworzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia.
 3. wskazywanie ludziom sposobów skutecznego kierowania własnymi sprawami poprzez stwarzanie lepszego dostępu do informacji o prawach i procedurach ich egzekwowania.
 4. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
 5. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
 6. Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.


Porady są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Zespół nie udziela porad: odpłatnych, w sprawach karnych oraz osobom nietrzeźwym.
Uzyskanie porady wymaga wcześniejszej rejestracji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w dni robocze w godzinach pracy PCPR . Dopuszcza się rejestrację telefoniczną - 48 6174714 lub 48 6174715.
Poradnictwo prawne prowadzone jest w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 11.00 w auli Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego