Zapytanie ofertowe - Wyjazd aktywizacyjno szkoleniowy dla matek dzieci niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 • Termin realizacji zamówienia: 21-24 listopada 2013r.

 • Cena jest istotnym kryterium oceny ofert (pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania)

 • Inne istotne warunki zamówienia:
  - opis przedmiotu zamówienia wg załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).

 • Sposób przygotowania oferty.
  Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” ( zał. nr 3).
  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wyjazd matek”.
  Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.14

 • Miejsce i termin złożenia oferty.
  Ofertę złożyć należy do dnia 7 listopada 2013r. godz. 14.00
 •  

   


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   

  Załącznik:

  Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader)Formularz ofertowy

  Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie DOC (Word)Formularz ofertowy