Rekrutacja osób chętnych do udziału w projekcie "Inwestuję w Lepszą Przyszłość"

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Jeżeli jesteś: - osobą w wieku 15-25, korzystasz z różnych form opieki (np. jesteś wychowankiem rodziny zastępczej, placówki opiekuńczo - wychowawczej lub jesteś w trakcie procesu usamodzielniania), nie pracujesz i kontynuujesz naukę, którą rozpocząłeś przed 18 r. ż.
lub
- osobą niepełnosprawną ( z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności) i jesteś w wieku aktywności zawodowej, a chcesz zmienić coś w swoim życiu i zainwestować w swój rozwój osobisty

to właśnie dla Ciebie jest skierowany nasz projekt

A może znasz kogoś, kto należy do jednej z powyższych grup i mógłby skorzystać z działań przez nas oferowanych? - prosimy, powiedz mu o naszym projekcie.
Po więcej informacji zadzwoń na /48/ 617 47 14, przejrzyj naszą stronę internetową lub odwiedź nas w siedzibie PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego