Ogłoszenie o wyniku postępowania

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

W związku z zakończeniem postępowania przetargowego dla zadania jw .Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, informuję iż za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy EKO-SYSTEM Grygorcewicz Józef, ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz. Oferta spełnia wszelkie wymagania zamawiającego a jednocześnie jest to oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów obliczoną w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ. Jednocześnie informujemy iż

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli:

  1. EKO-SYSTEM Grygorcewicz Józef, ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz – 100 pkt.
  2. Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji „Pragmatic” ul. Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce – 85,02 pkt.
  3. SunSnow & More Sp. z o.o., ul. Chopina 53, 70-450 Szczecin – oferta odrzucona
  4. Fundacja Sportu Zdrowia i Turystyki „EST”, ul. Piękna 15/43, 00-549 Warszawa – oferta odrzucona.

W mniejszym postępowaniu cena był jedynym kryterium oceny ofert – 100%

 

Umowę w sprawie niniejszego zamówienia może zostać zawarta po dniu 15 czerwca 2013r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego w formie skanu (podpisane)