Poradnictwo Specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

SPECJALISTYCZNE    PORADNICTWO:

  •  

PRAWNIK

poniedziałek

9.00 – 11.00,

16.00 – 17.00

  •  

PSYCHOLOG

drugi wtorek miesiąca

pierwszy i trzeci czwartek miesiąca

16.00 – 19.00

7.30 – 10.00

  •  

MEDIATOR RODZINNY

środa

15.30 – 18.30

  •  

SPECJALISTA DS. PRZEMOCY W RODZINIE

środa

9.00 – 12.00

  •  

KOORDYNATOR RODZIN

środa oraz w miarę potrzeby kontakt telefoniczny

10.00 – 12.00

 

Czym jest mediacja

Mediacja jest dobrowolnym spotkaniem dwóch stron w obecności mediatora. Mediator ułatwia komunikację między osobami będącymi ze sobą w konflikcie. W atmosferze szacunku pomaga na wzajemne usłyszenie się i wyrażenie swoich potrzeb. Dba o równowagę pomiędzy stronami. Pomaga w rozwiązaniu konfliktu poprzez wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego obie strony.

Kto może skorzystać

Mediacje kierujemy do tych osób, które nie chcą trwać dłużej w konflikcie i są gotowe do podjęcia działań, aby dokonać zmiany przy bezstronnym i profesjonalnym wsparciu.

Obszarem naszych mediacji są sprawy rodziny.

Co robi mediator

Mediator w trakcie całego procesu kreuje przestrzeń opartą na szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i równym udziale obu stron.

Dba o to, by każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć oraz by jego przekaz został przez drugą stronę usłyszany.

Wspiera uczestników mediacji w dotarciu do ich własnych potrzeb.

Pomaga formułować komunikaty łatwe do przyjęcia dla drugiej strony.

Tworzy atmosferę wspierającą współpracy i poszukiwaniu rozwiązań.

Mediatora obowiązuje zasada poufności, co oznacza, że wszystko, co zostało powiedziane w procesie mediacji jest objęte całkowitą tajemnicą.

 

Mediacja jest procesem relatywnie krótkim, a porozumienie zawierane jest w ciągu 2-5 spotkań.

Rozwiązanie konfliktu należy do uczestników, a mediator nie podsuwa rozwiązań lecz wspiera wspólne ich wypracowanie.

Proces mediacji sprzyja odbudowaniu wzajemnego zaufania i gotowości do dalszych rozmów, co umożliwia samodzielne prowadzenie trudnych spraw w przyszłości.

Od czego zacząć

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie i ustalenie terminu. Mediator oddzielne spotyka się z każdą ze stron, poznaje klientów, ich motywację do mediacji i oczekiwania. Spotkanie trwają około godziny dla każdej ze stron.

Następnie wyznaczane jest spotkanie mediacyjne. W zależności od konfliktu, proces mediacji może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub wymagać będzie kolejnych spotkań (ok. 2-5 razy).

Spotkanie mediacyjne trwa do 1,5 godziny.