Spotkanie organizacyjne projektu „Inwestuję w Lepszą Przyszłość”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 

W spotkaniu uczestniczyło 39 osób. Wszyscy obecni zostali szczegółowo poinformowani
o kursach i szkoleniach jakie są przewidziane, spotkaniach indywidualnych, wyjazdach szkoleniowych i rehabilitacyjnych oraz uczestnictwie w zajęciach w ramach Klubu Lidera.
Realizacja projektu ma na celu zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz podniesienia poziomu wykształcenia uczestników. Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby, których sytuacja życiowa daje rokowania dotyczące możliwości znalezienia zatrudnienia. Są to dotychczasowi podopieczni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu, znani pracownikom jako osoby które najlepiej wykorzystują oferowane im wsparcie. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Informujemy, że nadal trwa nabór osób chętnych do udziału w projekcie. Mamy jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do skorzystania z tych jakże atrakcyjnych form aktywizacji.

 

Dyrektor PCPR przemawia przed uczestnikami

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego