Procedury realizacji oraz załączniki - PWRMR

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


 • Uchwała nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku oraz wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 roku.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 167/2012 - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B i C; 80% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D oraz 25% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu, a wysokość środków na realizację obszaru G programu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 167/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B i C; 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D oraz 15% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu, a wysokość środków na realizację obszaru G programu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej

 • Uchwała nr 89/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 279/2011 Zarządu PFRON z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 roku, wykazu powiatów leżących w podregionach spełniających warunki „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 roku.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 89/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2012 r.
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 89/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 40% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B, C i D programu, 15% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu oraz 30% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru G programu
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 89/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r.  - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2012 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 60% w przypadku obszarów A, B, C i D programu, 25% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu oraz 50% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru G programu

 • Uchwała nr 343/2010 Zarządu PFRON z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 roku.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr 343/2010 Zarządu PFRON z dnia 16 grudnia 2010 r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2011 r.
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr 343/2010 Zarządu PFRON z dnia 16 grudnia 2010 r." - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2011 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B i D oraz 25% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu.
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr 343/2010 Zarządu PFRON z dnia 16 grudnia 2010 r." - Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2011 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami II”, na terenie których wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 30% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B i D oraz 15% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E programu.

źródło dokumentu: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/97/1440/Procedury_realizacji_oraz_zalaczniki__PWRMR__2012_rok.html

http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/Programy_celowe/Walec/procedury_2012/Zalacznik_nr_5_do_Procedur.doc