ZAPYTANIE OFERTOWE - Impreza podsumowująca

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 • Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7
  w ramach realizowanego projektu systemowego „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na organizację imprezy podsumowującej realizację projektu w 2012r.
 • Przedmiot zamówienia: Impreza podsumowująca
 • Termin realizacji zamówienia: 21 grudnia 2012r.
 • Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to lokalizacja imprezy, rodzaj serwowanych potraw, termin   i miejsce wykonania zadania /
 • Inne istotne warunki zamówienia:

  Wymagania dotyczące imprezy :

  - wynajem Sali mogącej pomieścić 100 osób na spotkanie,

  - dostępność Sali od godziny 10.00 do 15.00,

  - przygotowanie sprzętu multimedialnego,

  - przygotowanie poczęstunku składającego się z kawy, herbaty, zimnych napojów, ciasta, owoców i dań gorących dla 100 osób,

  - umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i czasie realizacji zadania ,

  - Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów dot. realizacji zadania do dnia 31.12.2020 r.

 • Sposób przygotowania oferty.

  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Impreza podsumowująca”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego PCPR Szydłowiec ul. Metalowa 7,  pokój nr 3, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/6174714

 • Miejsce i termin złożenia oferty.  Ofertę złożyć należy do dnia 19 grudnia  2012r. godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego