ZAPYTANIE OFERTOWE - Upominki promocyjne

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 • Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7
  w ramach realizowanego projektu systemowego „Inwestuję w Lepszą Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie ologowanych upominków promocyjnych dla uczestników imprezy promocyjnej  2012r.
 • Przedmiot zamówienia: Upominki promocyjne
 • Termin realizacji zamówienia: 21 grudnia 2012r.
 • Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium  zaproponowany asortyment, jakość zaproponowanych gadżetów  /
 • Inne istotne warunki zamówienia:
 • Wymagania dotyczące gadżetów :

  - 100  kompletów upominków ( takich jak: długopisy, kubki, torby, portfele i inne)

  - upominki trwale oznakowane wg wzoru dostarczonego przez PCPR

  - Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów dot. realizacji zadania  do dnia 31.12.2020 r.

 • Sposób przygotowania oferty.

  Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Upominki promocyjne”. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego PCPR Szydłowiec ul. Metalowa 7,  pokój nr 3, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/6174714

 • Miejsce i termin złożenia oferty.  Ofertę złożyć należy do dnia 17 grudnia  2012r. godz. 14.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
 •  

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego