Oferty - Sprzęt elektroniczny

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7


2. Przedmiot zamówienia: Sprzęt elektroniczny:


1. Aparat Cyfrowy
min. 16mln pikseli,
zoom optyczny min. 8 razy,
stabilizacja obrazu optyczna,
wyświetlacz  min. 2.7 cala

2. Drukarka Atramentowa
rozdzielczość druku min. 4800x1200,
rozdzielczość skanera min. 4800x4800

3. Komputer
rodzaj All-in-one,
procesor min. 2,3GHz,
pamięć RAM min 3GB,
dysk Twardy min. 320GB,
System operacyjny Windows 7 Home Premium 64 bit
Wyposażenie  klawiatura, mysz, rysik, kabel zasilający


3. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2011 r.

4. Cena jest istotnym kryterium oceny ofert / pozostałe kryterium to rodzaj proponowanych usług, termin wykonania /

5. Inne istotne warunki zamówienia:
opis przedmiotu zamówienia wg załączonej specyfikacji

6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku "OFERTA" ( zał.nr.3).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis "Zapytanie ofertowe na sprzęt elektroniczny".
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pokój nr 3 , pocztą, pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub faksem pod nr 48/617.47.15

7. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę złożyć należy do dnia 21 października 2011 r. godz. 14:00

Załącznik nr 3 - OFERTA

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego