Programy EFS

Po przerwie związanej z pandemią Covid- 19 wznowiono działania projektowe

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 24 lipca 2020 11:11

Loga FEPR RP MSP UEEFS

TERAZ TY!Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w Polsce zawieszono wszystkie działania w ramach projektu TERAZ TY! dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Od lipca w związku z poluzowaniem obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem koronawirusa wznowiono działania. Dużym zainteresowaniem ponownie cieszą się zajęcia sportowe w ramach aktywizacji społeczno-zdrowotnej oraz spotkania Klubu Lidera. Wszystkie spotkania odbywają się z zachowaniem procedur zabezpieczających uczestników i pracowników przed zarażeniem wirusem. Beneficjenci projektu chętnie uczestniczą w zajęciach po długim czasie kwarantanny, która nas fizycznie rozdzieliła, ale obudziła w grupie działania wspólnotowe. Dzięki telefonicznym rozmowom dużo łatwiej było nam przetrwać trudne chwile i złe nastroje. Cieszymy się z każdego ponownego spotkania z Wami.

Grupa Beneficjentów w maseczkach - zdjęcie 01

Więcej: Po przerwie związanej z pandemią Covid- 19 wznowiono działania projektowe

 

Wigilijne spotkanie Klubu Lidera

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 17 grudnia 2019 21:21

Loga FEPR RP MSP UEEFS

TERAZ TY!17 grudnia 2019r. beneficjenci projektu TERAZ TY!  dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym w ramach cotygodniowych  Klubu Lidera . Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Każdy z uczestników mógł podzielić się samodzielnie przygotowaną potrawą.

Więcej: Wigilijne spotkanie Klubu Lidera

   

Wyjeźd aktywizacyjny do Warszawy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 listopada 2019 13:41

Loga FEPR RP MSP UEEFS

TERAZ TY!


16 listopada 2019r. (sobota) beneficjenci projektu TERAZ TY!  dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestniczyli w wyjeździe aktywizacyjnym do Warszawy.

Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z zasadami działania i zwiedzenie przedsiębiorstwa społecznego Kuchnia Konfliktu. Jest to restauracja mieszcząca się na ulicy Wilczej w Warszawie, która zatrudnia cudzoziemców gotujących dania z krajów swojego pochodzenia. Celem przedsiębiorstwa jest nie tylko zatrudnianie obcokrajowców ale także pomoc w znalezieniu mieszkania i załatwieniu spraw urzędowych.

Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Zamku Królewskiego, gdzie podopieczni uczestniczyli w lekcjach muzealnych. Podsumowaniem dnia był wieczorny koncert zespołu De Mono w Arenie Ursynów podczas 25 Wielkiej Gali Integracji. Galę poprowadzili: Beata Wachowiak-Zwara i Tomasz Wolny. Wielka Gala Integracji to największe święto osób z niepełnosprawnością w Polsce, organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, podsumowujące roczne działania Integracji na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

   

PCPR w Szydłowcu od 1 września 2019 r. przystąpi do realizacji projektu systemowego „TERAZ TY!”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 września 2019 13:41

Loga FEPR RP MSP UEEFS

 

TERAZ TY!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu od 1 września 2019 r. przystąpi  do realizacji projektu  systemowego  „TERAZ TY!” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.

Całkowita wartość projektu 602 000,00 w tym:

 • 481 600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 120 400,00 zł - wkład własny Powiatu Szydłowieckiego

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Szydłowieckiego w tym:
osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, matki wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

 

Cel i założenia projektu

Cel główny:

Zwiększenie szans na zatrudnienie 43 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 28 kobiet  i 15 mężczyzn) oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa 20 osób z niepełnosprawnością (9 kobiet i 11 mężczyzn) na terenie powiatu szydłowieckiego w okresie 09/2019 – 12/2020.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty,
 • Podniesienie umiejętności psychospołecznych,
 • Poprawa stanu psychofizycznego,
 • Integracja środowiskowa wśród uczestników i otoczenia grupy docelowej
 • Wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • Podjęcie zatrudnienia przez  min.5 uczestników


W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:

 • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • pracę socjalną,
 • wyjazdową aktywizację społeczną z zajęciami rehabilitacyjno-sportowymi,
 • szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe,
 • wyjazdowe warsztaty psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku,
 • poradnictwo - m.in. psychologiczne oraz wsparcie rozwojowe i tutoring,
 • aktywizację  społeczno–zdrowotną  w tym: uczestnictwo w Klubie Lidera, arteterapii, zajęciach rehabilitacyjno-sportowych i edukacji prozdrowotnej;
 • szkolenia pierwszej pomocy,
 • wyjazdowy treningi kompetencji i umiejętności społecznych mający na celu rozwój umiejętności zarządzania sobą oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy na miejscu w PCPR lub telefonicznie pod numerem 48 6174714.

Spotkanie organizacyjne,  odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 12.00
w siedzibie PCPR w Szydłowcu przy ul. Metalowej 7.   

Wyjazd aktywizacyjny do „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 20 czerwca 2018 23:58

Uczestnicy projektu „CZAS NA ZMIANY” 6 czerwca br. zwiedzali przedsiębiorstwo społeczne „Pracownia Rzeczy Różnych  SYNAPSIS” w Wilczej Górze  funkcjonujące w formie Zakładu Aktywności  Zawodowej.  Jest to już drugi wyjazd aktywizacyjny tej grupy, mający na celu upowszechnianie i promowanie idei przedsiębiorstw ekonomii społecznej jako skutecznej formy walki z wykluczeniem społecznym.

Przedsiębiorstwo zatrudnia dorosłe  osoby z autyzmem. Pracownicy  ZAZ-u  w ciągu dnia pracują ale  mają również  przewidziany czas na rehabilitację, terapię, posiłek oraz odpoczynek. Dzięki pracy trenerów i instruktorów pracownicy mimo złożoności swojej choroby tworzą piękne i wartościowe produkty. Doświadczenia zdobyte w Pracowni Rzeczy Różnych są pierwszym etapem na drodze do zatrudniania na otwartym rynku pracy.

Podczas wizyty w „Pracownia Rzeczy Różnych  SYNAPSIS”  uczestnicy projektu obejrzeli działające w przedsiębiorstwie pracownie: drewna, ceramiki, rękodzieła artystycznego oraz pracownię biurową. Z zachwytem oglądali ręcznie robione misy, patery, zegary drewniane i ceramiczne, zeszyty oraz kalendarze i kartki okolicznościowe. Pracownicy Pracowni wykonują również piękną biżuterię oraz oryginalnie zdobione budki dla ptaków.

Uczestnicy wyjazdu z zainteresowaniem wysłuchali informacji o zasadach funkcjonowania ZAZ, uczestniczyli w terapii poprzez ruch oraz w zajęciach arteterapii, na których ozdabiali metodą decoupage wykonywane w zakładzie ceramiczne ozdoby.

Po zwiedzeniu  „Pracowni Rzeczy Różnych” w Wilczej Górze uczestnicy wyjazdu aktywizacyjnego zwiedzali  stolicę a wieczorem obejrzeli spektakl teatralny w teatrze „Capitol”.  Znakomita brytyjska komedia sytuacyjna „Kiedy kota nie ma…”  z aktorską obsadą Katarzyny Skrzyneckiej, Violi Arlak oraz Wojciecha Wysockiego i Jacka  Lenartowicza była doskonałym zakończeniem wyjazdu.

 

Wyjazd aktywizacyjny do „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze  - zdjęcie 1 Wyjazd aktywizacyjny do „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze  - zdjęcie 2

Więcej: Wyjazd aktywizacyjny do „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS” w Wilczej Górze

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2