Ogłoszenia

Zarządzenie nr 9/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 09 grudnia 2019 17:32

ZARZĄDZENIE NR 9/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 3 grudnia 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 9 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 9/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

 

Zarządzenie nr 5/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 09 sierpnia 2019 14:37

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 8 sierpnia 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 16 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 5 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 5/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 16 sierpnia 2019 r. dniem wolnym od pracy

   

Zarządzenie nr 4/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 14 czerwca 2019 14:37

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 14 czerwca 2019r.


w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

Skan - Zarządzenie nr 4 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 4/2019 - w sprawie wyznaczenia dnia 21 czerwca 2019 r. dniem wolnym od pracy

   

Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 10 czerwca 2019 13:37

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 10 czerwca 2019r.


w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Skan - Zarządzenie nr 3 / 2019

 

Więcej: Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów

   

Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 06 marca 2018 15:07

Skan - Zarządzenie nr 1 / 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/2018
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 6 marca 2018r.


w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej

Więcej: Zarządzenie nr 1/2018 - w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia

   

OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 17 lutego 2016 16:47

W dniach od 22 do 26 lutego 2016 roku w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Ośrodku Zamiejscowym Prokuratury Rejonowej w Przysusze z siedzibą w Szydłowcu przy ul. Strażackiej 1A, w godzinach urzędowania osobom pokrzywdzonym przestępstwem informacji o przysługujących im uprawnieniach udzielać będą:

  • 22 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
  • 23 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)
  • 24 lutego 2016 roku — prokurator Aneta Kiełbasińska (tel. 48 617-54-76)
  • 25 lutego 2016 roku — prokurator Janusz Kaczmarek (tel. 48 617-54-64)
  • 26 lutego 2016 roku — prokurator Anna Gonciarska (tel. 48 617-54-70)

KIEROWNIK
OŚRODKA ZAM. PROKURATURY
Janusz Kaczmarek

Więcej: OGŁOSZENIE - Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

   

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 15 maja 2015 16:02

Skan - Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Więcej: Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

   

OGŁOSZENIE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:26

Skan Pisma podpisany przez starostę szydłowieckiegoNa  podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne z gminami powiatu szydłowieckiego projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczyniają się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

Więcej: OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 22 kwietnia 2015 16:13

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko.
Numer ogłoszenia: 57267 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 6174713, faks 48 6174713.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane