Przemoc w rodznie

INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator czwartek, 29 października 2015 18:33

INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

Próby wyjaśnienia pozostawania w związku przemocowym kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera naznaczone są wieloma stereotypami, myśleniem tendencyjnym i uproszczeniami. Rozważając te kwestie niewiele się mówi, że takie postępowanie może stanowić racjonalną strategię przetrwania.

Kobieta może funkcjonować w specyficznej rzeczywistości, której rytm wyznaczają kolejne fazy cyklu przemocy – od narastania napięcia między partnerami, w której występuje głównie przemoc werbalna z niewielkimi elementami przemocy fizycznej (faza I) poprzez wyładowanie napięcia, gdzie następuje kumulacja i eskalacja przemocy fizycznej i psychicznej (faza II) do tzw. miodowego miesiąca – czasu skruchy, wyciszenia i budowania fałszywego obrazu poprawności związku (III faza). Szerzej patrz: Fundacja A.R.T.przeciwprzemocy.pl – Baza wiedzy: Jakie są fazy przemocy?(...)

 

Więcej: INFORMACJA EKSPERCKA - „CZY POZOSTAWANIE W ZWIĄZKU PRZEMOCOWYM MOŻE STANOWIĆ RACJONALNĄ STRATEGIĘ PRZETRWANIA?”

 

INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 26 października 2015 18:33

INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

Problematyka dotycząca przemocy w związkach partnerskich oraz w rodzinie jest skomplikowana i trudna. U podstaw wielu działań agresywnych znajdują się czynniki genetyczne, neurobiologiczne, neuropsychologiczne, psychologiczne, środowiskowe oraz sytuacyjne. Występowanie zachowań przemocowych zależy od specyficznej ich konfiguracji, wzajemnego oddziaływania, jego siły i intensywności. Podobnie złożone w swej istocie jest postępowanie osób doświadczających przemocy i pozostających w długoletnich relacjach z tymi, którzy je krzywdzą. Warto zauważyć, że możliwość zrozumienia obydwu zagadnień jest w dużym stopniu zniekształcona przez pojawiające się i w krążące w przestrzeni publicznej mity, myślenie stereotypowe i tendencyjne.(...)

 

Więcej: INFORMACJA EKSPERCKA - „TENDENCYJNE POSŁUGIWANIE SIĘ SYNDROMEM BITYCH KOBIET (SBK) W POSTĘPOWANIACH PROCESOWYCH”

   

Przemoc w rodznie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 27 września 2013 06:44

Ulotka - Przemoc domowa - masz prawo

Tel. STOP (22) 621 35 37

Przemoc domowa jest przestępstwem

Fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna popełniona na szkodę osób najbliższych jest przestępstwem.

Więcej: Przemoc w rodznie

   

Specjalista ds. przemocy w rodzinie

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Źródło Własne wtorek, 02 kwietnia 2013 07:26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje, że w ramach specjalistycznego poradnictwa został zatrudniony Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Będzie on przyjmował w każdy czwartek w godzinach 9.00 – 12.00.

Więcej: Specjalista ds. przemocy w rodzinie

   

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Przemoc w rodzinie


 

Wzory pism i pozwów

plik doc Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną
plik doc Wzór pozwu o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny - alimenty
plik doc Wzór pozwu o zniesienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami
plik doc Wzór pozwu o separację

   

Strona 1 z 2