Kampania Państwowej Komisji ds. Pedofilii „#Rozmawiaj#Reaguj”

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Kampania STOP wykorzystywaniu seksualnemu Każdego roku tysiące dzieci pada ofiarą przemocy seksualnej. Skrzywdzone dziecko czuje strach i wstyd. Ale to nie dzieci są winne!

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje. Aby zwiększyć świadomość wśród rodziców i opiekunów, Państwowa Komisji ds. Pedofilii zainicjowała kolejną odsłonę kampanii społecznej „#RozmawiajReaguj”.

Urzędy centralne  i jednostki samorządu terytorialnego otrzymały cyfrowe wersje plakatów kampanii  #RozmawiajReaguj”. Za ich pośrednictwem trafią  do podległych im jednostek, tak aby jak najwięcej osób uwrażliwić na krzywdzenie seksualnie dzieci.

To kolejne działanie  Państwowej Komisji w ramach kampanii społecznej #RozmawiajReaguj”. W grudniu 2022 r. w największych polskich miastach  zawisło kilkaset ogromnych  bilbordów billboardów, które miały na celu zwrócenie uwagi dorosłych odbiorców na krzywdzę wykorzystywanych seksualnie dzieci. Był to pierwszy etap kampanii.

PKDP chce, żeby kampania zaistniała w świadomości społecznej i była początkiem głośnej debaty  o sytuacji i potrzebach małoletnich pokrzywdzonych przemocą seksualną. Chce poruszyć serca i umysły jej odbiorców, skłonić do refleksji na temat tego, że tak przejmujące doświadczenie jest udziałem wielu dzieci. Obojętność, lekceważenie tego problemu czy podzielanie fałszywych, stereotypowych przekonań przyczynia się do zwiększenia skali problemu.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych, uważnych i wrażliwych dorosłych. Dlatego bądźmy uważni, chrońmy i wspierajmy nasze dzieci!

Materiały i informacje są dostępne także na stronie: https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

 

[PDF] - pismo Państwowej Komisji ds. wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Infograficka #RozmawiajReaguj -  nie wybaczysz sobie... że nie rozmawiałeś Infograficka #RozmawiajReaguj -  nie wybaczysz sobie... że nie uwierzyłeś Infograficka #RozmawiajReaguj -  nie wybaczysz sobie... że nie zauważyłeś