Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 05 października 2020 19:55

Drukuj

Loga Fundusze Europejskie Program Refionalny - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ZAPRASZA
RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Dodzina na tle muru na drewnianej podłodze, mężczyzna trzyma 2 elementy w formie dachu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”

 

Fundacja Zerwane Więzi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

ZAPRASZA

RODZINY ZASTĘPCZE na warsztaty dotyczące

które odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

Zapisy i informacje udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenia dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Nazwa projektu „Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim”