Moc w pomocy

Wpisany przez Administrator środa, 04 czerwca 2014 21:33

Drukuj

Loga NorwayGrants

„Moc w pomocy”

Począwszy od 1 czerwca br. rusza realizacja projektu  „ Moc w pomocy” współfinansowanego
w ramach  Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Funduszy Małych Grantów
w Programie PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” , którego Operatorem jest  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu we wrześniu ubiegłego roku  napisało i  złożyło wniosek aplikacyjny w związku z ogłoszeniem konkursu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nasz wniosek został sklasyfikowany bardzo wysoko, bo aż na 2 miejscu listy rankingowej i przyznano nam całą wnioskowaną kwotę tj. 206 280zł. Wkład własny powiatu wyniesie  jedynie 39.000zł.

W ramach niniejszego projektu przewidziano następujące działania:

 1. Adaptację i wyposażenie pomieszczeń dotychczas użytkowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach  i utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
  z 9 miejscami noclegowymi.
 2. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
 3. Prowadzenie  zajęć terapeutycznych indywidualnych i grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie.
 4. Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób doznających przemocy, mający na celu rozwój i doskonalenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w przeciwstawianiu się sytuacji bezradności, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i oraz motywacji do podejmowania nowych zadań.
 5. Terapia zajęciowa- prowadzona w formie warsztatów nauka nowych umiejętności (decoupage, grafika, ceramika, fotografia, florystyka itp.) dla 2 grup tj dorosłych oraz dzieci
  i młodzieży.
 6. Mediacje rodzinne mające na celu ułatwienie stronom postępowania procesu porozumienia
  i komunikacji.

Każdy uczestnik zajęć będzie mógł liczyć w trakcie trwania projektu na :
- opiekę pracownika socjalnego, który będzie koordynować postępowanie w zakresie pomocy  
i potrzebnego wsparcia,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia ( w miarę potrzeby dowóz),
-  skromny poczęstunek.

 

W dniu 23 maja 2014r.  w PCPR odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne na temat programu,  na razie z członkami  funkcjonujących w każdej gminie Zespołów Interdyscyplinarmych , Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Policji i Prokuratury.

Osoby prywatne, stykające się na co dzień z problemem przemocy w rodzinie, szukające pomocy i chcące wziąć udział w projekcie proszone są o osobiste lub telefoniczne zgłaszanie się do PCPR  w Szydłowcu ul. Metalowa 7  tel. 48 6174714