Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 9/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z ogłoszeniem stanu pandemii w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

zarządzam, w okresie od dnia 25 października 2021 r. do odwołania, co następuje:

 

§ 1

W zakresie obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

  1. Przy wejściu do PCPR obowiązuje obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekowania rąk. Petenci będą obsługiwani w siedzibie PCPR przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną z pleksi.
  2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej , E-PUAP, SOW (System Obsługi Wsparcia) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby PCPR.
  3. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną 48 6174713-15 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  4. Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej PCPR w Szydłowcu adres: http://www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl zakładka druki do pobrania.

 

§2

  1. Odwołuje się wizyty koordynatora w rodzinach zastępczych, rodzinach biologicznych wychowanków oraz u kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakty odbywać się będą zdalnie - telefonicznie, mailowo, sms a w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście w siedzibie PCPR.
  2. Odwołuje się planowe kontrole w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

 

§3

Zobowiązuje się Informatyka zatrudnionego w PCPR do zamieszczenia informacji dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, dotyczących organizacji pracy wprowadzonych niniejszym zarządzeniem na drzwiach wejściowych siedziby PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.


§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.