Wytyczne w zakresie działań komunikacyjnych w ramach kampanii informacyjnej ws. pracy sezonowej dla sieci EURES w Polsce w okresie lipiec - październik 2021 r.

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Kampania informacyjna w ramach sieci EURES jest częścią Planu Działania ELA w sprawie pracy sezonowej.

Celem kampanii prowadzonej przez polską sieć EURES nie jest promocja wyjazdów za granicę ale uświadamianie obywateli Polski nt. przysługujących im praw pracowniczych podczas pracy za granicą w UE/EFTA i ochrony pracowników sezonowych przed oszustwami i nadużyciami (obywateli już pracujących za granicą lub planujących podjęcie takiej pracy).

[PDF] - Pełna treść dokumentu