Ogłoszenie o naborze osób niepełnosprawnych do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

loga_flagapolski_godlopolsk

Zadanie realizowane w ramach Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2021 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie

o naborze osób niepełnosprawnych do Programu
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ogłasza nabór do wzięcia udziału w Programie Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 17 osób niepełnosprawnych, w tym:

  • 12 osób posiadających orzeczenie o znacznym,
  • 4 osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
  • 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązywaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

UWAGA! Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 

Zgłoszenia do Programu w formie papierowej i elektronicznej (skan dokumentów oryginalnych) przyjmowane są do dnia 31 maja 2021 na podstawie Karta zgłoszenia do Programu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, tel. +48486174713, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Złożenie Karty Zgłoszenia do Programu nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby niepełnosprawnej do objęcia pomocą asystenta.

Pliki do pobrania:

[PDF] - Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

[docx] - Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021