Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 4/2021

 

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku z ogłoszeniem stanu pandemii i zachorowaniami wśród pracowników PCPR w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID- 19 wśród reszty pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zarządzam, w okresie od dnia 23 kwietnia 2021 r. do odwołania, co następuje:

 

§ 1

W zakresie obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

  1. Zawiesza się przyjmowanie petentów w siedzibie PCPR w Szydłowcu.
  2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej , E-PUAP, SOW (System Obsługi Wsparcia) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby PCPR.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach petenci mogą być obsługiwani w siedzibie PCPR przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną z pleksi . Zarówno petenci jak i pracownicy PCPR winni mieć zasłonięte nos i usta i po wejściu do biura winni zdezynfekować ręce.
  4. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną 48 6174713-15 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  5. Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej PCPR w Szydłowcu adres: http://www.pcpr.szvdlowiecpowiat.pl/ zakładka druki do pobrania.

 

§2

W zakresie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

1. Ustala się pracę rotacyjną. Załoga została podzielona zostaje na trzy zespoły pracujące na przemian: tydzień w siedzibie PCPR i tydzień poprzez pracę zdalną.

  • Zespół 1 stanowią:

Katarzyna Dudek - pracownik socjalny,
Katarzyna Wełpa - konsultant

  • Zespół 2 stanowią :

Julian Włodarczyk- kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych
Jolanta Pietras - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej

  • Nie zmienia się system pracy :

Pauliny Kotkowskiej- głównej księgowej
Elżbiety Ruzik- pracownika gospodarczego

  • System wyłącznej pracy zdalnej:

Maria Michalska - dyrektor
Agnieszka Bracha - starszy specjalista pracy z rodziną
Ilona Woźniak - koordynator


2. Pracownicy wykonujący pracę zdalną zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania obowiązującego w Jednostce Regulaminu pracy zdalnej.
3. Odwołuje się wizyty koordynatora w rodzinach zastępczych, rodzinach biologicznych wychowanków oraz u kandydatów na rodziny zastępcze. Kontakty odbywać się będą zdalnie - telefonicznie, mailowo, sms a w wyjątkowych wypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu osobiście w siedzibie PCPR.
4. Odwołuje się wszystkie kontrole zewnętrzne. W przypadku kontroli dofinansowania ze środków PFRON analizowana będzie zgromadzona dokumentacja, w tym dokumentacja

 

§3

Zobowiązuje się Informatyka zatrudnionego w PCPR do zamieszczenia informacji dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, dotyczących organizacji pracy wprowadzonych niniejszym zarządzeniem na drzwiach wejściowych siedziby PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

 

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania