Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora PCPR w Szydłowcu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Zarządzenie Nr 2/2020

Dyrektora PCPR w Szydłowcu

z dnia 12 października 2020r.

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w związku ze wzrastającą liczbą zachorowań na terenie powiatu szydłowieckiego oraz wprowadzeniem tzw „czerwonej strefy” w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się wirusa wywołującego chorobę COVID-19 wśród pracowników i klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Zarządzam, w okresie od dnia 12 października 2020 r. do odwołania, co następuje:

§1

W zakresie obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

 1. Zawiesza się przyjmowanie petentów w siedzibie PCPR w Szydłowcu.
 2. Ustala się przyjmowanie wszelkich wniosków i dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej , ePUAP, SOW (System Obsługi Wsparcia) lub skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do siedziby PCPR.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach petenci mogą być obsługiwani w siedzibie PCPR przy specjalnie przygotowanym stanowisku, za osłoną z pleksi . Zarówno petenci jak i pracownicy PCPR winni mieć zasłonięte nos i usta i po wejściu do biura winni zdezynfekować ręce.
 4. Porad i informacji udziela się wyłącznie drogą telefoniczną 48 6174714 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 5. Niezbędne druki można pobrać na stronie internetowej PCPR w Szydłowcu adres: http://www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl zakładka druki do pobrania.

§2

W zakresie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu:

 1. Ustala się pracę rotacyjną. Załoga została podzielona na dwa zespoły pracujące na przemian: tydzień w siedzibie PCPR i tydzień poprzez pracę zdalną.

  Zespół 1 stanowią:

  Michalska Maria - Dyrektor,

  Bracha Agnieszka - starszy specjalista pracy z rodziną

  Ilona Woźniak - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

  Zespół 2 stanowią:

  Julian Włodarczyk - kierownik zespołu ds. osób niepełnosprawnych

  Jolanta Pietras - kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej

  Katarzyna Wełpa - konsultant

  Katarzyna Dudek - pracownik socjalny

  Nie zmienia się system pracy:

  Pauliny Kotkowskiej - głównej księgowej

  Elżbiety Ruzik - pracownika gospodarczego

  Martyny Wólczyńskiej - gońca

 2. Zakres pracy zdalnej dla pracowników określonych w ust.2 oraz sposoby kontroli określa wewnętrzny dokument.
 3. Wszelkie wyjazdy w ramach delegacji służbowych będą możliwe tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 4. Odwołuje się zaplanowane zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dzieci.
 5. Odwołuje się wizyty koordynatora w rodzinach biologicznych wychowanków, kandydatów na rodziny zastępcze.
 6. Odwołuje się wszystkie kontrole zewnętrzne. Zaplanowane kontrole odbywać się będą na podstawie analizy dokumentów w siedzibie PCPR. W przypadku kontroli dofinansowania ze środków PFRON analizowana będzie również dokumentacja zdjęciowa.

§3

Zobowiązuje się Informatyka zatrudnionego w PCPR do zamieszczenia informacji dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, dotyczących organizacji pracy wprowadzonych niniejszym zarządzeniem na drzwiach wejściowych siedziby PCPR oraz na stronie internetowej PCPR.

§4

Traci moc komunikat nr 2/2020 dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie sposobu załatwiania spraw w PCPR w Szydłowcu w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

§5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikom Zespołów.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

[PDF] - treść zarządzenia (skan)