Druki do pobrania

Wnioski i zaświadczenia:

plik pdfWniosek o Ustalenie prawa do dodatku wychowawczego
plik pdf Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
plik xls Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,likwidacji barier architektonicznych i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
plik pdf Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16-go roku życia
plik doc Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16-go roku życia
plik pdf Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla dziecka do 16-go roku życia
plik doc Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka dla dziecka do 16-go roku życia
plik pdf Wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16-go roku życia
plik doc Wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16-go roku życia
plik pdf Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia
plik doc Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 r. życia
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
plik pdf Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych
Ikona DOC Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
plik pdf Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń z zakresu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjnyAktywny Samorząd 2022:

[LINK] - załączniki do pobrania - Aktywny Samorząd 2022

 


Dobry Start:

Ikona PDF Wniosek Dobry Start - powiat

 


Dodatek Wychowawczy:

Ikona DOC Wniosek o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego

Ikona PDF Wniosek o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego

 


Klauzula informacyjna:

Ikona PDF Klauzula informacyjna