KOMUNIKAT

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

KOMUNIKAT

w sprawie pomocy psychologicznej osobom objętych kwarantanną, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

 

W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID – 19  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu pełni dyżury telefoniczne  w celu udzielania pomocy psychologicznej osobom objętych kwarantanną, które jej potrzebują, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Kontakt  pod numerami telefonu 48 6174714 (PCPR), 48 6171001 lub 486171451 (Poradnia)  od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. w godzinach 15.30-19.00 oraz w soboty i niedziele pod numerem telefonu 790 150 430.

 

Na co mogą liczyć osoby objęte kwarantanna?

https://www.gov.pl/web/koronawirus

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych