Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
z dnia 10 czerwca 2019r.


w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.)

Zarządzam, co następuje:

§1

Q związku z panującymi upałami wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu w przypadku utrzymywania się temperatury powyżej 28°C w pomieszczeniach biurowych.

 

§2

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu będą pracowali w godzinach 7.00 do 15.30, w godzinach 14.00-15.30 dyżur będzie pełnił jeden wyznaczony pracownik PCPR.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Skan - Zarządzenie nr 3 / 2019

[PDF] - treść zarządzenia