Mediacje

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Mediacja jest procesem, w którym dochodzi do rozładowania negatywnych, napiętych emocji. Nie ma w niej osób przegranych. Każdy jest wygrany – może przedstawić swój punkt widzenia, dochodzić swoich praw, czuć się wysłuchanym i zrozumianym.

W postępowaniu mediacyjnym strony wspólnie rozwiązują dany spór, zamieniają walkę na działanie w celu rozwiązania wspólnego problemu, utrzymują wzajemną relację, zaczynają rozumieć przyczynę i konsekwencje własnego zachowania, otrzymują zadośćuczynienie.

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodzajach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny, jeśli tylko strony tej mediacji same chcą.

W każdej rodzinie zdarzają się kryzysy, ale każdy kryzys da się przezwyciężyć. Wspólna chęć poprawy relacji  już jest połową sukcesu.

Pamiętaj, warto pracować nad relacjami w rodzinie .

Mediacje rodzinne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbywają się w środy w godz. 15.30 -19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z mediatorem - tel. 48-6174714.