Nabór na szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail


·         dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

·         pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,

·         nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

·         wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

·         nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

·         stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,

·         przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

·         mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

·         nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

 

 

Zainteresowanych szkoleniem, spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny

Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Szydłowcu

przy ul. Metalowa 7

lub pod numerem telefonu (48) 617 47 14 w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).