List referencyjny - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

List Referenyjny

List referencyjny przekazany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w sprawie współpracy pomiędzy Urzędami Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej