Ogłoszenie o wyniku przetargu

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail 

W związku z zakończeniem postępowania jw. Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu informuje co następuję:

Zadanie 1 – Telepraca

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy „Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność” ul. Mielczarskiego 3 lok. 1, 26-600 Radom. Jest to jedyna ważna oferta złożona dla niniejszego zadania.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zadanie 2 - Cukiernik

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to oferta, która spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Dla niniejszego zadania oferty złożyli:

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 100 pkt.

 2. Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. – 60,42 pkt.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zadanie 3 – Kucharz

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to oferta, która spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Dla niniejszego zadania oferty złożyli:

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 100 pkt.

 2. Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. – 60,42 pkt.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zadanie 4 – Kurs Komputerowy

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Jest to oferta, która spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Dla niniejszego zadania oferty złożyli:

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 100 pkt.

 2. Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. – 68,71 pkt.

 3. Fundacja Rozwój Aktywność Społeczność” ul. Mielczarskiego 3 lok. 1, 26-600 Radom – 66,31 pkt.

 4. Centrum Doradztwa i Kształcenia ul. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów – 84,29 pkt.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Zadanie 5 Kosmetyczka - wizaż i stylizacja

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Pro-Activ ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa. Jest to oferta, która spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Dla niniejszego zadania oferty złożyli:

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 60,50 pkt.

 2. Relaks Rafał Skowroń, Rynek 7, 27-350 Sienno. – 51.50 pkt.

 3. Pro-Activ ul. Międzynarodowa 68, 03-922 Warszawa Centrum Doradztwa i Kształcenia ul. Konopnickiej 21, 32-200 Miechów – 100 pkt.

W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznychZadanie nr 6 – Kurs Prawa Jazdy

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bogatek” Radom ul. Traugutta 53/7. Jest to oferta, która spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego oraz uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

Dla niniejszego zadania oferty złożyli:

 1. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 98,23 pkt.

 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „Bogatek” Radom ul. Traugutta 53/7.. – 100 pkt.W związku z faktem iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta z pominięciem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 


 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego