Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator piątek, 15 maja 2015 16:02

Skan - Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

Więcej: Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty

 

Nabór uczestników na ZGRUPOWANIE AKTYWIZUJĄCE 2015

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 29 kwietnia 2015 14:47

Plakat związany z naborem

Charakter zgrupowania:

 

21 – dniowy pobyt w Ośrodku w Czerwonym Borze

40 – uczestników dziewczęta i chłopcy w wieku 14 – 19 lat,

Zakwaterowanie w namiotach SN-10 na terenie poligonu

Zapisy do 10 czerwca 2015 roku


 

Więcej: Nabór uczestników na ZGRUPOWANIE AKTYWIZUJĄCE 2015

   

OGŁOSZENIE

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:26

Skan Pisma podpisany przez starostę szydłowieckiegoNa  podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne z gminami powiatu szydłowieckiego projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczyniają się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

Więcej: OGŁOSZENIE

   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator środa, 22 kwietnia 2015 16:13

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko.
Numer ogłoszenia: 57267 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 48 6174713, faks 48 6174713.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kaplicy i zaplecza kaplicy znajdujących się w budynku pralni Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami noclegowymi w Łaziskach gm. Orońsko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Więcej: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

   

Zdobądź stypendium na studia!

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 23 marca 2015 22:57

Logo Stypendia PomostoweRuszyła XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2015/2016 czekają na Was stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Więcej: Zdobądź stypendium na studia!

   

Formularz Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2020 w formie elektronicznej

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 marca 2015 20:38

There is no form with this name or may be the form is unpublished, Please check the form and the url and the form management.

   

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 marca 2015 02:38

skan ogłoszenia

Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

 

 

Więcej: Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

   

Strona 20 z 33