OGŁOSZENIE

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 27 kwietnia 2015 14:26

Drukuj

Na  podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne z gminami powiatu szydłowieckiego projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.
Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczyniają się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

 

  1. Konsultacje społeczne dla gmin będą prowadzone w terminie od dnia 22.04.2015 r. do dnia 15.05.2015 r. w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania propozycji / uwag / opinii za pośrednictw pośrednictwem formularza konsultacji. Uwagi i wnioski wniesione po w/w terminie nie będą uwzględniane.
  2. Projekt Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 będzie dostępny:

Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:

  1. 1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Szydłowieckiego.
  2. 2. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

 

Skan Pisma podpisany przez starostę szydłowieckiego