Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 16 marca 2015 02:38

Drukuj

Starosta Szydłowiecki ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2020.

 

Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

  1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 16.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. w formie pisemnego w tym elektronicznego, zbierania propozycji / uwag / opinii za pośrednictwem formularza konsultacji . Uwagi i wnioski wniesione po w/w terminie nie będą uwzględniane.
  2. Projekt Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych na lata 2015-2020 będzie dostępny:
  1. Wypełnione formularze konsultacyjne można przekazać:
  1. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Szydłowieckiego.
  2. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.

Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, w Tygodniku Szydłowieckim oraz wywieszone na tablicach ogłoszeniowych w/w instytucji.

 


 

Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2020

 

Ikona symbolizująca odnośnik do dokumentu w formacie PDF (Adobe Reader) Formularz Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2020 - do druku

 

 

Formularz Konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015-2020 w formie elektronicznej
Kliknij aby przejść do formularza