Oferta Pracy - Psychoterapeuta

Wpisany przez Źródło Własne czwartek, 28 lutego 2013 07:48

Drukuj

 

Praca na podstawie umowy – zlecenia, planowane 12 godzin/miesiąc.

Praca w miesiącach: IV - XII

Wymagania niezbędne:

Wymagania dodatkowe:

Główne obowiązki:Oferty zawierające:

Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz.1458 z późn. zm.).”

 


„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”należy składać osobiście lub pocztą, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Szydłowcu ul. Metalowa 7 kopertach z dopiskiem „Terapeuta uzależnień” lub „Psychoterapeuta” ,
w terminie do 20 marca 2012 r godz 15.30.